ชุดพัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)

รองรับแรงดันไฟฟ้า 220-240V, 50/60 Hz พัดลมเป็นแบบ Heavy Duty โดยตัวแกนเป็นระบบ 2 Ball Bearing
...