แผงจัดสายแบบมีฝาปิด (Cable Management Panel With Cover)

เป็นถาดรองอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Cold Roll Steel เคลือบ Electro Galv Vanize Sheet Steel มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5mm และใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating ป้องกันสนิม สามารถติดตั้งภายในตู้ Rack Cabinet 19" ตามมาตรฐานทั่วไป
...